Categories
Hartanah Home top

Asal usul 90% MOF/LTV dalam Pinjaman Perumahan

Asal usul MOF 90%

MOF (Margin of Finance) dan LTV (Loan to value) merupakan margin perbezaan di antara harga jual dengan harga pinjaman yang diperolehi oleh dari pihak bank.Sebagai contoh sekiranya anda membeli satu hartanah yang bernilai Rm 100,000, sekiranya MOF ialah 90%,maka peratus bagi pinjaman yang diluluskan oleh pihak bank adalah RM 90,000.

Pada ketika ini kebanyakan bank memberikan MOF sebanyak 90% bagi rumah kediaman pertama dan kedua.Ada juga yang memberi tawaran kurang daripada 90% bergantung kepada kedudukan kewangan anda. Bagi hartanah komersil pula ,MOF biasanya di antara 80-85%.Walaubagaimanapun terdapat beberapa bank yang menawarkan MOF sehingga 100% berdasarkan beberapa Skim Rumah Pertamaku.

Daripada datangnya ketetapan 90% ini?

Ia datang daripada klausa 4 di dalam Jadual G dan Jadual H di dalam Peraturan – Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1989 di mana kedua-dua merujuk kepada Jadual Ketiga.Di dalam Jadual tersebut 10% daripada harga jualan sesebuah rumah diperlukan sebagai deposit kepada penjual.Daripada jadual inilah maka lahirnya konsep 10:90 dimana 10% merujuk kepada deposit manakala 90% lagi dibayar secara installment kepada pihak bank yang meluluskan pinjaman.

Adakah cara lain untuk mendapatkan pinjaman 100%?

Berita baiknya ada cara untuk mendapatkan pinjaman 100% iaitu dengan teknik membeli rumah di bawah Harga Pasaran (Below Market Value).Contohnya Harga pasaran bagi rumah A ialah RM 120,000. Katakan penjual dan pembeli telah bersetuju supaya harga jualan yang sebenar adalah pada RM 100,000. Peguam akan memainkan peranan di mana mereka akan menyatakan di dalam S&P yang harga pembelian adalah pada harga RM 120,000. Pihak Bank memberikan 90% MOF, maka harga pinjaman yang diperolehi adalah sebanyak RM 108,000. Dalam kes ini pembeli iakan mendapat lebihan RM 8,000.Best tak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *